Članovi Izvršnog odbora IFIA-e

IFIA Članove Izvršnog odbora koji čine do jedne trećine redovnih članova IFIA-e bira Generalna skupština na dvije godine. Osiguravaju da se odluke Opće skupštine provode u sredstvima IFIA-e, te su odgovorne za daljnje djelovanje odbori i radne skupine IFIA-e i ispituju prijave za članstvo u raznim ocjenama članstva. Članovi Izvršnog odbora sastaju se dva puta godišnje i rade dobrovoljno.

Prema statutima IFIA-e i odobrenju članova Izvršnog odbora IFIA-e, kandidati Izvršnog odbora trebaju poslati svoj zahtjev Tajništvu IFIA-e u okviru službenog pisma s potpisom šefa udruge koji je uplatio članarinu. Oni koji nisu sudjelovali na dva posljednja sastanka IFIA-e ne mogu se prijaviti za kandidaturu Izvršnog odbora. Izabrani članovi rade dobrovoljno.

Štoviše, oni trebaju ispunjavati sljedeće kriterije:

1. Spremnost i sposobnost da priuštite vrijeme i resurse potrebne za rad IFIA-e

2. Posjedovati znanje i sposobnost za doprinos misiji i strategiji IFIA-e

3. Posjedovati dovoljno iskustva i znanja o aktivnostima IFIA-e

4. Snažno sudjelujte u aktivnostima i sastancima IFIA-e

5. Biti član IFIA-e najmanje 2 godine