OBAVEZE ČLANOVA

OBAVEZE ČLANA IFIJE

Trebale bi se ispuniti sljedeće obveze člana IFIA: 

1. Sudjelovanje na IFIA događajima

Članice su obvezne sudjelovati u službeno priznatim IFIA-inim događajima, čiji popis možete vidjeti na donjoj poveznici, barem jednom godišnje i prikazati dostignuća nacionalnih izumitelja kako bi doprinijeli međunarodnom priznavanju izumitelja: https://www.ifia.com/ifia-event-schedule/

2. Sudjelovanje na sastancima Generalne skupštine IFIA-e

Ovaj se sastanak održava dvogodišnje u jednoj od država članica IFIA-e. Članovi će biti obaviješteni o datumu i mjestu sastanka 3-1 mjeseca prije događaja. Prisutnost punopravnih članova je obavezna, u slučaju da ne mogu prisustvovati na bilo koji mogući način, oni trebaju poslati proxy pismo koje ovlašćuje drugog člana da glasa u njihovo ime. Ako ne sudjeluje na dva uzastopna zasjedanja Generalne skupštine, doći će do obustave punopravnog članstva.

3. Podnošenje godišnjeg izvješća IFIA-i

Svi članovi moraju obavijestiti Tajništvo IFIA-e o svim aktivnostima koje godišnje provode kako bi podigli svijest o izumu i inovacijama. U prosincu svake godine, očekuje se da članovi pošalju godišnje izvješće o aktivnostima, uključujući izvješće o:

  • rukovodstvo i članovi udruge
  • organizirana nacionalna ili međunarodna događanja poput edukativnih radionica, izložbi, seminara, konferencija ili kongresa i sl.
  • izumi koji su razvijeni, patentirani, prototipirani ili komercijalizirani putem asocijacije udruga
  • sudjelovanje u IFIA događajima

4. Uplata godišnje članarine

Prema statutima IFIA-e, članovi su obvezni plaćati članarinu u siječnju svake godine. Članarina varira ovisno o statusu zemlje u rasponu od nerazvijenih, onih u razvoju i razvijenih.

U slučaju da bilo koji od punopravnih članova ne djeluje na temelju gore spomenutih kriterija, predsjedništvo prezentira izvještaj o njihovoj nedostatnoj posvećenosti Izvršnom odboru, njihovo članstvo će se obustaviti, a o njihovom statusu odlučivati ​​će se na sljedećoj Općoj skupštini sastanak.