IFIA GALERIJA SLIKA

Galerija slika IFIA uključuje bezbroj slika snimljenih s raznih međunarodnih događaja

Klizač
IFIA GALERIJA SLIKA

Galerija slika IFIA uključuje bezbroj slika snimljenih s različitih međunarodnih izložbi, sastanaka IFIA-e i međunarodnih foruma kako bi ilustrirao najvažnije aktivnosti IFIA-e. Štoviše, uključene su slike povezane s sudjelovanjem predsjednika IFIA-e na različitim događajima i sastancima.

Slike su razvrstane u skladu s određenim događajima i za svaki od njih dat je kratak opis kako bi se dao kratak prikaz događaja onima koji nisu imali priliku prisustvovati.

Galerija slika

Međunarodni sajam izuma na Bliskom Istoku - IIFME 2020

Tajlandski dan izumitelja - IPITEx 2020

Hong Kong SmartBIZ EXPO (2019)

Međunarodni sajam izuma u Seulu (SIIF 2019)

5. međunarodni sajam izuma (BIXPO 2019)

iENA 2019, Nürnberg, Njemačka

Međunarodna izložba inovacija (ARCA 2019)

Međunarodna izložba u Varšavi (IWIS 2019)

Istanbulski međunarodni sajam izlaganja (ISIF 2019)

Međunarodna inovacijska inovacija (iCAN 2019)

Sajam Al-Bassel 2019, Damask, Sirija

SVIIF 2019, Santa Clara, Kalifornija, SAD