Izumitelji na Bliskom Istoku

Mreža Bliskog Istoka IFIA radna je skupina IFIA-e pod izravnim nadležnošću predsjednika, a sastoji se od članova IFIA-e za poticanje inovacija na razini Bliskog Istoka.

Glavna funkcija ove mreže je širenje kulture izuma i inovacija među državama IFIA-e iz arapskih zemalja, uključujući Irak, Jordan, Kuvajt, Libiju, Katar, Saudijsku Arabiju, Sudan, Siriju, Tunis i Jemen.

Ova mreža pruža izumiteljima na Bliskom Istoku sjajnu priliku da iskoriste raspoloživu stručnost, resurse i inovacije, uspostave komunikacijsku mrežu i razmjene inovativnog znanja. Očekuje se da će sljedeći ciljevi biti ispunjeni


1. Olakšati komunikaciju između IFIA-e i vlada u regiji Bliskog Istoka.
2. Organizirajte godišnji sastanak članova IFIA-e u zemljama koje ured pokriva.
3. Potaknite i pomažite članovima IFIA-e u organiziranju i osnivanju znanstvenih izložbi.
4. Komercijalizirati znanstvena istraživanja u regiji Bliskog Istoka.

Stavite više
Prevedi "