Odjel za ocjenjivanje i bodovanje IFIA-e

Odjel za ocjenjivanje i bodovanje IFIA-e

Majid

MAJID ELBOUAZZAOUI

Odjel Manager

IFIA procjena i odjel za bodovanje razvijeni su na temelju Univerzalnog periodičnog pregleda (UPR) koji omogućuje jednostavan pristup informacijama o izumima i inovacijama za pojedine zemlje koje proizlaze iz aktivnosti i dostignuća međunarodnih članova IFIA-e, uključujući:

- organizacija međunarodne izložbe izuma pod pokroviteljstvom IFIA-e

- promicanje i širenje kulture izuma i inovacija

- sudjelovanje u međunarodnim IFIA-inim događajima

- doprinos međunarodnim projektima IFIA-e

Ovaj alat ima za cilj povećati svijest o kulturi izuma i inovacija proizašlih iz ovih mehanizama i pomoći državama, nacionalnim institucijama, organizacijama civilnog društva i IFIA partnerima u njihovoj provedbi. Indeks omogućava korisniku da sazna više o globalnim aktivnostima na polju izuma i inovacija i da vidi kako su se razvijale proteklih godina.

Jedinstvena značajka Indeksa je omogućiti korisniku pristup i pregledavanje UPR preporuka i položaja države u pregledu.

Članovi IFIA-e pozivaju se da ispunjavaju obrasce i šalju ih na info@ifia.com or contact@ofeed.ma.

prazan prazan
Obrazac za organizator događaja IFIA Obrazac za aktivnosti članova IFIA-e Obrazac Nacionalnih aktivnosti IFIA-e

prazan prazan
Obrazac za sudionika IFIA događaja Izvještaj o evaluaciji IFIA-e
Prevedi "