ČLANOVI IFIA
Članovi IFIA-e koji čine primarno tijelo IFIA-e razvrstani su u tri kategorije punopravnih, dopisnih i suradničkih prema njihovom glasačkom statusu, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.
IgratiPauza
Klizač

PUNI ČLANOVI IFIA

IFIA Punopravni članovi imaju status glasa u Generalnoj skupštini i uključuju nacionalne udruge čiji ciljevi i aktivnosti uglavnom odgovaraju ciljevima Federacije i statutima Federacije.

Sažetak prava:

  • Govorite i glasajte na Generalnoj skupštini.
  • Ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u upravljačkim tijelima IFIA-e.
  • Najviše IFIA-ine usluge i najbolje ponude za registraciju događaja itd.
  • Akreditacija (IFIA potvrda o punopravnom članstvu).

Profil:

  • Nacionalna udruženja izumitelja / inovatora / institucije / društva
  • Udruženja znanstvenika, istraživača, poduzetnika
  • Inovacijski centri i istraživački centri

Puni članovi

prazan

Zastave na kojima je umetnuta plava točka označene su kao kandidati za članstvo. Članovi kandidati su nacionalne udruge u ranim fazama razvoja ili udruge koje žele postati punopravnim članom. Nemaju glasački status. Ako snažno sudjeluju u aktivnostima IFIA-e, mogu biti prihvaćeni kao punopravni članovi nakon što dobiju odobrenje Izvršnog odbora.

PUNI ČLANOVI

PUNE ČLANICE odgovornosti

Punopravni članovi odgovorni su za provođenje sljedećih aktivnosti u svrhu promicanja ciljeva IFIA-e:

1. Sudjelovanje u IFIA događaji (barem jednom godišnje)

2. Sudjelovanje na sastancima Generalne skupštine koji se održavaju svake dvije godine (prisustvo punopravnih članova obvezno je. U protivnom trebali bi poslati opunomoćenik kojim se drugi član ovlašćuje za glasanje. Neudjelovanje na dva uzastopna sastanka Generalne skupštine dovest će do suspenzije punopravnog članstva )

3. Podnošenje godišnjeg izvješća IFIA-i
ja. Broj aktivnih članova udruge
ii. Broj organiziranih nacionalnih ili međunarodnih događanja poput edukativnih radionica, izložbi, seminara, konferencija ili kongresa i sl.
iii. Potpuno izvješće o izumima koji su komercijalizirani
iv. Podnošenje najnovijeg izvješća o entitetskom vodstvu
v. podnošenje izvješća o sudjelovanju u IFIA događaju
4. Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

U slučaju da bilo koji punopravni član ne djeluje na temelju gore spomenutih kriterija, predsjedništvo podnosi Izvršnom odboru izvještaj o njihovoj neaktivnosti, članstvo će mu biti obustavljeno, a o statusu članstva odlučit će se u sljedećem Općem Skupštinski sastanak.