ČLANOVI IFIA
Članovi IFIA-e koji čine primarno tijelo IFIA-e razvrstani su u tri kategorije punopravnih, dopisnih i suradničkih prema njihovom glasačkom statusu, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.
IgratiPauza
Klizač

PUNI ČLANOVI IFIA

IFIA Punopravni članovi imaju glasački status u Generalnoj skupštini i uključuju nacionalna udruženja čiji ciljevi i aktivnosti u velikoj mjeri odgovaraju ciljevima Federacije i statutima Federacije.

Sažetak prava:

Govorite i glasajte na Generalnoj skupštini.
Ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u upravljačkim tijelima IFIA-e.
Najveće IFIA-ove usluge i najpovoljnije ponude za registraciju događaja itd.
Akreditacija (IFIA potvrda o punopravnom članstvu).

Profil:

Nacionalna udruženja izumitelja / inovatora / institucije / društva

Udruženja znanstvenika, istraživača, poduzetnika

Inovacijski centri i istraživački centri

Puni članovi

prazan

Zastave na kojima je umetnuta plava točka označene su kao kandidati za članstvo. Članovi kandidati su nacionalne udruge u ranim fazama razvoja ili udruge koje žele postati punopravnim članom. Nemaju glasački status. Ako snažno sudjeluju u aktivnostima IFIA-e, mogu biti prihvaćeni kao punopravni članovi nakon što dobiju odobrenje Izvršnog odbora.

PUNE ČLANICE odgovornosti

Puni članovi odgovorni su za provođenje sljedećih aktivnosti u svrhu promicanja IFIA ciljeva:

1. Sudjelovanje u IFIA događaji (barem jednom godišnje)

2. Sudjelovanje na sastancima Opće skupštine koji se održavaju dvogodišnje (prisustvo punopravnog člana je obavezno. Inače, oni trebaju poslati punomoć kojim ovlašćuju drugog člana da glasa. Ne sudjelovanje na dvije uzastopne sjednice Opće skupštine dovest će do obustave punopravnog članstva )

3. Podnošenje godišnjeg izvješća IFIA-i
ja. Broj aktivnih članova udruge
ii. Broj organiziranih nacionalnih ili međunarodnih događanja poput edukativnih radionica, izložbi, seminara, konferencija ili kongresa i sl.
iii. Potpuno izvješće o izumima koji su komercijalizirani
iv. Podnošenje najnovijeg izvješća o entitetskom vodstvu
v. podnošenje izvješća o sudjelovanju u IFIA događaju
4. Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

U slučaju da bilo koji od punopravnih članova ne djeluje na temelju gore spomenutih kriterija, predsjedništvo Izvršnom odboru podnese izvještaj o njihovoj neaktivnosti, njihovo članstvo će se obustaviti, a o njihovom statusu o članstvu odlučit će se u sljedećem Općem odboru Skupštinski sastanak.