PUNI ČLANOVI IFIA

IFIA Punopravni članovi imaju glasački status u Generalnoj skupštini i uključuju nacionalna udruženja čiji ciljevi i aktivnosti u velikoj mjeri odgovaraju ciljevima Federacije i statutima Federacije.

Sažetak prava:

Govorite i glasajte na Generalnoj skupštini.
Ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u upravljačkim tijelima IFIA-e.
Najveće IFIA-ove usluge i najpovoljnije ponude za registraciju događaja itd.
Akreditacija (IFIA potvrda o punopravnom članstvu).

Profil:

Nacionalna udruženja izumitelja / inovatora / institucije / društva

Udruženja znanstvenika, istraživača, poduzetnika

Inovacijski centri i istraživački centri

Kandidati

Zastave na kojima je umetnuta plava točka identificiraju se kao kandidatski članovi. Članovi kandidata su nacionalna udruženja u ranim fazama razvoja ili udruženja koja traže punopravno članstvo. Oni nemaju status glasa. Ako snažno sudjeluju u aktivnostima IFIA-e, oni mogu biti prihvaćeni kao punopravni članovi nakon odobrenja Izvršnog odbora.

PUNE ČLANICE odgovornosti

Puni članovi odgovorni su za provođenje sljedećih aktivnosti u svrhu promicanja IFIA ciljeva:

1. Sudjelovanje u IFIA događaji (barem jednom godišnje)

2. Sudjelovanje na sastancima Opće skupštine koji se održavaju dvogodišnje (prisustvo punopravnog člana je obavezno. Inače, oni trebaju poslati punomoć kojim ovlašćuju drugog člana da glasa. Ne sudjelovanje na dvije uzastopne sjednice Opće skupštine dovest će do obustave punopravnog članstva )

3. Podnošenje godišnjeg izvješća IFIA-i
ja. Broj aktivnih članova udruge
ii. Broj organiziranih nacionalnih ili međunarodnih događanja poput edukativnih radionica, izložbi, seminara, konferencija ili kongresa i sl.
iii. Potpuno izvješće o izumima koji su komercijalizirani
iv. Podnošenje najnovijeg izvješća o entitetskom vodstvu
v. podnošenje izvješća o sudjelovanju u IFIA događaju
4. Pravovremeno plaćanje godišnje članarine

U slučaju da bilo koji od punopravnih članova ne djeluje na temelju gore spomenutih kriterija, predsjedništvo Izvršnom odboru podnese izvještaj o njihovoj neaktivnosti, njihovo članstvo će se obustaviti, a o njihovom statusu o članstvu odlučit će se u sljedećem Općem odboru Skupštinski sastanak.