Sastanak Izvršnog odbora IFIA-e

Glavni cilj sastanka Izvršnog odbora IFIA-e koji se održava svake dvije godine nakon saziva predsjednika IFIA-e je usvajanje jednoglasnog dogovora oko pitanja koja su predstavljena u obliku dnevnog reda tijekom sastanka. Članovi Izvršnog odbora koje bira Generalna skupština na dvije godine postižu jednoglasno saglasnost o predstavljenim pitanjima.

Predsjednik IFIA-e dužan je dostaviti izvješće o provedenim aktivnostima u okviru proračuna i sredstvima IFIA-e za jačanje položaja IFIA-e na globalnoj razini.

Prijem novih članova jedna je od obveza koja spada u nadležnost članova EXCO-a. Nadalje, na sastanku trebaju biti predstavljeni projekti koje je predložio ili predsjednik ili članovi kako bi se ispitala mogućnost njihove provedbe. Organizacija međunarodnih događanja na polju izuma i inovacija je druga tema koja mora dobiti odobrenje članova EXCO-a.

Prevedi "