Generalna skupština IFIA-e

Redovna Generalna skupština IFIA-e održava se svake dvije godine u bilo koje vrijeme na kojoj odluči Generalna skupština ili Izvršni odbor kako bi donijeli odluke o pitanjima od kritičnog značaja za IFIA-u, poput izbora predsjednika kao i članova Izvršnog odbora, radi utvrđivanja opće politike i programske strategije za IFIA , utvrđivanje godišnje politike pretplate, izmjena Statuta, isključenje članova i odobravanje kriterija koje je predložio Tajništvo za izbor predsjednika i članova Izvršnog odbora.

Izvanredne sjednice Opće skupštine organiziraju se kad predsjednik ocijeni potrebnim ili to zahtijeva pismeno od Tajništva najmanje petina punopravnih članova. Članovi Izvršnog odbora mogu podnijeti izvješće predsjedniku koji predlaže potrebu za izvanrednim sastankom. Poziv uključuje preliminarni dnevni red, a delegati mogu u roku od mjesec dana dodati dodatne točke dnevnog reda.

Svi članovi mogu sudjelovati u raspravama, ali samo punopravni članovi imaju pravo glasa. Svaki punopravni član ima jedan glas. Odsutna delegacija također može poslati svoj glas putem punomoćnika za jednu ili više točaka dnevnog reda Tajništvu.

Nakon izvješća sa sastanka Opće skupštine koji su obuhvaćali razdoblje između 2008. i 2014.:

Prevedi "