IFIA FILMI
Klizač

IFIA FILMOVI PLAYLISTI

Videi

Možete se upoznati s IFIA-om i njezinim aktivnostima gledajući sljedeće video datoteke pripremljene od strane IFIA Officea. Oni pokazuju neke od usluga koje IFIA nudi u području izuma i inovacija kao i projekte za promicanje Zelenih izuma i transfera tehnologije.

U međuvremenu, aktivnosti članova IFIA-e, uključujući međunarodne konferencije, simpozije, izložbe izuma i srodne događaje, odvijaju se u obliku video zapisa.

Prevedi "