ČLANOVI IFIA
Članovi IFIA-e koji čine primarno tijelo IFIA-e razvrstani su u tri kategorije punopravnih, dopisnih i suradničkih prema njihovom glasačkom statusu, datumu osnivanja i vrsti aktivnosti.
Prednosti članstva IFIA-e
OBAVEZE ČLANA IFIJE
prethodna strelica
sljedeću strelicu
IgratiPauza
Klizač

Prednosti članstva IFIA-e

 

Pogodnosti članstva u kojima uživate kao član, ovisno o vašem statusu članstva.

Kao što je Udruženje izumitelja, iskoristit ćete usluge u nastavku:

 • Povećana vidljivost organizacije članice prikazivanjem logotipa i kontaktnih podataka na web-mjestu i bazi podataka IFIA-e
 • Povećana dostignuća, prepoznavanje i međunarodna interakcija s širom članicom širom IFIA mrežom
 • posebne ponude za sudjelovanje na međunarodnim izložbama izuma IFIA, uključujući besplatan smještaj, štand i lokalni transfer
 • priliku za povezivanje s ključnim međunarodnim igračima iz biznisa, akademije i institucija
 • prilika za razmjenu inovativnih znanja na IFIA kongresima, konferencijama i forumima
 • mogućnost sudjelovanja u inovacijskim procesima, kreiranju politika, zagovaranju i zastupanju
 • Promicanje aktivnosti udruženja putem stručne publikacije IFIA
 • Doprinos komercijalizaciji izuma kroz različite platforme
 • Organizacija edukativnih radionica o IP-u uz suradnju WIPO-a
IFIA Međunarodni red za zasluge izumitelja
ifia magazin 11
Akademija 3

Kao što je Organizator događanja, IFIA vam pruža sljedeće usluge:

 • Umetnite događaj u IFIA-in kalendar
 • Umetnite natpis događaja u IFIA-in raspored događaja
 • Umetnite natpis događaja na početnu stranicu IFIA-e
 • Na web stranici IFIA-e stvorite posebnu stranicu za događaj
 • Umetnite video događaj u kanal IFIA
 • Širite događaj putem IFIA-ovog biltena
 • Promovirajte događaj u IFIA-inim društvenim medijima
 • Objavite poster za događaj u časopisu IFIA
 • Objavite izvještaj o događaju u IFIA News
 • Širite izvještaj o događaju putem IFIA Newslettera
 • Objavite izvještaj o cijeloj stranici događaja u časopisu IFIA
 • Dajte dozvolu za korištenje IFIA-ovog logotipa u svim promotivnim materijalima
 • Uz događaj organizirajte i radionice za obuku
 • Dodijelite IFIA-ino medalju i certifikat najboljim izumima
 • Dodijelite IFIA-ovu memorijalnu medalju i certifikat državnim sponzorima
 • Nagradite IFIA medalju i certifikat pojedinačnim sponzorima
 • Umetnite podatke primatelja IFIA medalje u web stranicu IFIA-e
 • Uključite vladu u organizaciju povezanih događaja
 • Korespondencija s nacionalnim uredima za intelektualno vlasništvo radi suradnje
Prednosti i usluge IFIA-e